Bookstore Glossary Library Links News Publications Timeline Virtual Israel Experience
Anti-Semitism Biography History Holocaust Israel Israel Education Myths & Facts Politics Religion Travel US & Israel Vital Stats Women
donate subscribe Contact About Home

Hungarian Literature

This article is arranged according to the following outline:

BIBLIOGRAPHY:

M. Herzog, A Biblia befolyása a magyar irodalomra a xvi és xvii században (1885); J. Zsoldos, Magyar irodalom és zsidóság (1943); idem, in: Libanon, 2 (1937), 63–65; A. Kecskeméti, A Zsidó a magyar népköltészetben és szinmü irodalomban (1896); M. Grünwald, Zsidó biedermeier (1937); A. Komlós, in: Libanon, 1 (1936); Magyar Zsidó lexikon (1929).; The New Hungarian Quarterly, 64 (1976), 138–50.


Sources: Encyclopaedia Judaica. © 2007 The Gale Group. All Rights Reserved.